dichvuthientruong@gmail.com

0988717263

Số 262 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

Tòa nhà số 8 Lê Trực bắt đầu đi vào hoàn thiện

huấn luyện pccc
,

công ty Thiên Trường VN

Là đơn vị đã nhiều năm, là đối tác của tập đoàn Kinh Đô Tower

nay chính thức bãi bỏ, được đi vào hoàn thiện chúng tôi luôn tự hào là đơn vị cùng Kinh Đô bảo vệ đi vào hoàn thiện giữ bình an, an tòa trong mọi điều kiện

công tác chuyển bị của chi huy,
0988717263