TÒA NHÀ KING PALACE

TÒA NHÀ KING PALACE 108 NGUYỄN TRÃI

Tòa các vị vua đang sinh sống

công ty Thiên Trường VN

Là đơn vị đang bảo vệ an ninh toàn khu vực

Đây là diễn tập  PCCC để nâng cao công tác an ninh, PCCC

https://www.dichvuttg.com

Bài viết sau đó dịch vụ cho thuê kho bãi