dichvuthientruong@gmail.com

0988717263

Số 262 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

Tập huấn phòng ccc tòa nhà KingPalace 108 Ngyễn Trãi

,

Là tòa nhà đẳng cấp tiêu chuẩn 5 sao và là nơi các vị Vua sống 

Để hiểu và biết chi tiết cơ bản về pccc, CA Thanh Xuân, thành phố HN đã hướng dẫn và đòa tạo chuyên sâu cho dân cư và bổ túc kiến thức cho an ninh, QLVH tào nhà dịch vụ vệ sinh thành công tốt đẹp     

0988717263