RẠCH TRÀM PHÚ QUỐC

Với tình hình từng ngày phát triển trên mọi miền đất nước công ty Thiên Trường nay đã có mặt tại đảo Phú Quốc
với dự án 1000HA tại Rạch Tràm Bãi Thơm